Kursen besvärliga kunder

Undersökning Kursen besvärliga kunder

Kommer du ha nytta/hjälp av kursen i ditt arbete?
Motivera ditt svar!