Uppsala 2018-04-24

Tid 12:00-14:00
Plats Hotell Scandic Nord, Gamla Uppsalagatan 50
Ingår Lunch serveras från kl.11:45
Anmälan susanne.ext.martensson@sveaekonomi.se eller tel 08-470 36 76