Malmö 2018-03-14

Tid 08:30-10:30
Plats Sankt Gertruds Konferens, Katarinasalen, Östergatan 7 B
Ingår Frukost
Anmälan malin.ext.arringe@sveaekonomi.se eller tel 08-1240 04 39