Uppsala 2018-04-24

Tid 12:00-14:00
Plats Hotell Scandic Nord, Gamla Uppsalagatan 50
Ingår Lunch serveras från kl.11:45
Anmälan malin.ext.arringe@sveaekonomi.se eller tel 08-1211 16 80