Malmö 2018-03-14

Tid 08:30-10:30
Plats Sankt Gertruds Konferens, Katarinasalen, Östergatan 7 B
Ingår Frukost
Anmälan kurt.ext.eriksson@sveaekonomi.se eller tel 08-1211 16 79