Anmäl till: ingalill.ext.wallstrom@sveaekonomi.se eller tel 08-1211 16 57